Jarraitu nahi dugu:
Hezkidetzako plana sortu.

Zertarako Hezkidetza Plana?

  1. Denboran antolatzeko helburu eta jarduketa batzuk, zeinen helburua den hezkidetzak eragina izatea ikastetxeko kulturan, politiketan eta jardunbideetan, eta konpetentzia guztien ikaskuntzetan sartzea.
  2. Ikastetxeak eskola hezkidetzailea eraikitzen duen konpromisoa ikusgai jarri eta ofizial bihurtzeko.
  3. Egindako ibilibidearen eta lortutako aurrerapenen berri eman ahal izateko.
  4. Emandako pausoak ebaluatu eta bideratzeko.

Hezkidetza Plana sortu

Planaren disenua egiteko, aurretiaz egindako autodiagnosiko datuak jaso ditzakezue, ondorio horietan oinarrituz, Hezkidetza Plana planteatu dezakezue eta hurrengo urteetako estrategikotzat jotzen diren lan-ildo batzuk lehenetsi ditzakezue.

Orain talde eragilea biltzeko ordua da eta, autodiagnosia aurrean izanda, Hezkidetza Plana sortu.

Hezkidetza Plana sortu